Psikolojik Danışman
Çocuk, ergen ve genç yetişkinlere bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü' nden mezun oldu. Özel bir anaokulunda kısa bir süre görev yaptıktan sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalıştı. Ailelere yönelik yaptığı aile eğitimleri, seminerler, bireysel ve grup çalışmalarının yanında özel eğitim gereksinimli çocuk ve gençlerle dikkat düzeyini artırma, motivasyon yükseltme, iletişim becerileri, benlik algısı geliştirme, öfke ile baş etme gibi çalışmalar yaptı. Eğitimine Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Bölümünde devam etmektedir.

Türkiye’de "Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi", "Çocuk ve Ergenlerde Problem Davranışlar ve Güncel Yaklaşımlar", "Grupla Psikolojik Danışmada Direnci Aşma Tekniği Olarak: Ağlama Duvarı", "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı", "Travma ve Krize Müdahale", "Rotary Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitim Programı" gibi eğitimler almıştır.

Eğitimi süresince, “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ağ Siteleri Aracılığı İle Sergilenen Kimlik”, “Boşanmaya Karar Verme ve Boşanma Süreci”, “Üniversite Öğrencilerinde Benlik Ayrışması” çalışmalarını düzenlemede görev almıştır. Ayrıca AIDS Paneli’ nin düzenlenmesi, Görme Engelliler İçin Sesli Kitap Projesi ve Öğrenme Güçlükleri Semineri’ nde görev yapmıştır.

Yüksek lisans sürecinde devam ettiği çalışmalar arasında “Ailede Engelli Bireyin Varlığı”, “Atılganlık Eğitimi Programının Şiddet Mağduru Kadınların Atılganlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi”, “Sağlık Okuryazarlığı ve İletişim” çalışmaları yer almaktadır.

Algı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ nde çocuk, ergen ve genç yetişkinlerle bireysel danışmanlık hizmetleri sürdürmektedir. Bu yaş grubuyla yaptığı çalışmalar arasında; okula uyum ve okul fobisi, anne-baba-kardeş ve akran ilişkileri, sorumluluk geliştirme, özgüven gelişimi, olumlu benlik algısı oluşturma, iletişim becerileri, öfke, kaygı ve korku ile baş etme, problem çözme becerileri, sınav kaygısı, kendini tanıma, ilgi ve yetenekleri keşfetme, ergenlik sorunları, atılganlık becerisi geliştirme gibi çeşitli konular yer almaktadır.

Son Yazılarımız

Kitaplarımız

Bizden Haberler

Mail Listemize Kaydolun