Nagehan Balcı

Nagehan Balcı

Psikolojik Danışman

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü' nden mezun oldu. Özel bir anaokulunda kısa bir süre görev yaptıktan sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalıştı. Ailelere yönelik yaptığı aile eğitimleri, seminerler, bireysel ve grup çalışmalarının yanında özel eğitim gereksinimli çocuk ve gençlerle dikkat düzeyini artırma, motivasyon yükseltme, iletişim becerileri, benlik algısı geliştirme, öfke ile baş etme çalışmaları yaptı. Eğitimine Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans programında devam etmektedir.

Türkiye’de "Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi", "Çocuk ve Ergenlerde Problem Davranışlar ve Güncel Yaklaşımlar", "Grupla Psikolojik Danışmada Direnci Aşma Tekniği Olarak: Ağlama Duvarı", "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı", "Travma ve Krize Müdahale", "Rotary Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitim Programı" gibi eğitimler almıştır.

Eğitimi süresince, “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ağ Siteleri Aracılığı İle Sergilenen Kimlik”, “Boşanmaya Karar Verme ve Boşanma Süreci”, “Üniversite Öğrencilerinde Benlik Ayrışması” çalışmalarını düzenlemede görev almıştır. Ayrıca AIDS Paneli’ nin düzenlenmesi, Görme Engelliler İçin Sesli Kitap Projesi ve Öğrenme Güçlükleri Semineri’ nde görev yapmıştır.

Yüksek lisans sürecinde devam ettiği çalışmalar arasında “Ailede Engelli Bireyin Varlığı”, “Atılganlık Eğitimi Programının Şiddet Mağduru Kadınların Atılganlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi”, “Sağlık Okuryazarlığı ve İletişim”çalışmaları yer almaktadır. Aynı zamanda ailelere yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Algı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ nde çocuk, ergen, genç ve yetişkinlerle bireysel danışmanlık hizmetleri sürdürmektedir. Bireylerle yaptığı çalışmalar arasında; okula uyum ve okul fobisi, anne-baba-kardeş ve akran ilişkileri, sınav kaygısı, meslek ve kariyer danışmanlığı, sorumluluk geliştirme, özgüven-özsaygı-özyeterlik geliştirme, olumlu benlik algısı oluşturma, iletişim becerileri, öfke, kaygı ve korku ile baş etme, problem çözme becerileri, kendini tanıma, ilgi ve yetenekleri keşfetme, ergenlik sorunları, atılganlık becerisi geliştirme, aile içi sorunlarla baş etme, sosyal beceri geliştirme gibi çeşitli konular yer almaktadır.