Emine Kaya Bican

Emine Kaya Bican

Uzman Psikolog, Gelişim Psikoloğu

Tavsiye Ediyorum

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans, Ankara Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Mezunudur. Halen doktora eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde devam etmektedir.

Edindiği akademik eğitimlerin yanı sıra çeşitli projelerde yer almış, çeşitli psikolojik değerlendirme envanterlerinin ve psikolojik müdahale yaklaşımlarının eğitimini almıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında stajını tamamlamış, Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği ve Ankara Keçiören Çocuk Yuvası’nda gönüllü olarak çalışmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kongrelerde kendisinin yer aldığı bilimsel çalışmalarla ilgili sunumlar yapmıştır ve Koç Üniversitesinin Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri Projesinde saha araştırmacısı olarak görev almıştır.

Kaya Bican, çeşitli eğitim ve okul öncesi kurumlarda psikolog ve yönetici olarak görev almıştır. Çalıştığı kurumlarda çocuklar ergenler ve aileleri ile bireysel görüşmeler yapmış, gelişimlerini takip etmiş, bireysel ve grup çalışmaları yapmıştır. Yaptığı bireysel ve grup çalışmaların yanı sıra anne babalara, öğrencilere, öğretmenlere ve personele yönelik seminerler, çalıştaylar ve oryantasyonlar düzenlemiştir.

Türk Psikologlar Derneği ile Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesidir.

Algı Psikodrama ve Psikolojik Danışma Merkezinde çocuklar, ergenler ve anne babalara bireysel danışmanlık hizmetleri vermektedir. Çocuk ve ergenlere yönelik yaptığı çalışmalar arasında uyum ve davranış problemleri, yeme, uyku, ve tuvalet sorunları, kaygılar, sınav kaygısı, okula uyum ve okul fobisi, sosyal beceriler, öfke kontrolü, depresyon, kayıp ve yas süreci, boşanma süreci, gelişimsel problemler, oyun terapisi, anne-baba-çocuk ilişkisi, akran ilişkileri, meslek-eğitim ve kariyer danışmanlığı bulunmaktadır. Ayrıca, anne ve babalarla yaptığı çalışmalar arasında anne-baba-çocuk ilişkileri, psikoeğitim, hamilelik ve doğum süreci, boşanma, sınır koyma, kardeş rekabeti, ergenlik sorunları vb gibi çeşitli konular yer almaktadır.

Çocuk ve ergenlere yönelik uyguladığı testler:

  • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV)
  • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi
  • Bender-Gestalt,
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri - AGTE,
  • Gessel,
  • Frostig Görsel Algı
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi