Rüya Turna

Rüya Turna

Uzm. Psk. Dan. Psikodramatist
 
     Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans mezunudur. Yüksek lisans tezini, gençlerle babaları arasındaki iletişim becerisini geliştirmeye yönelik grup çalışması yaparak, deneysel araştırma olarak vermiştir.
     IPI’dan psikodrama coterapisti diplomasını 1998'de almış, 2001' de terapist olmaya hak kazanmıştır. 2003' de IPI'ın Ankara'da açmış olduğu psikodrama terapisti yetiştirme eğitim çalışmalarında grup liderliği yapmıştır. Çocuk Psikodraması ve Sosyametri ile ilgili psikodrama çalışmalarından sertifikalarını da almıştır. 20 yıldır yetişkinlerle ve gençlerle psikodrama yaşantı grupları yapmaya devam etmektedir.
     Psikodrama eğitimlerine aynı zamanda tez danışmanı olan Prof. Dr. Üstün Dökmen ile başlamış, Doç. Dr. Haluk Özbay, Uzm. Psk. Dan. Deniz Altınay, Uzm. Psikolog Neşe Karabekir ile devam etmiştir. Z. Moreno, G. Leutz, D. Kipper, Zigler, Marisol, K. Hudgins gibi dünya çapında isim yapmış psikodramatistlerle psikodrama gruplarına katılmıştır.
     Psikodrama terapisi içinde evlilik ve aile danışması çalışmalarının yanında, eş- evlilik ve aile terapisi ile ilgili, Doç. Dr. Hürol Fışıloğlun'dan 12 ay süren 100 saatlik bir eğitim almıştır. Ayrıca Peseschkian'dan 41 saatlik eğitim almış ve 15 saatlik ödev vermiştir. Merkezinde aile terapileri yapmaya devam etmektedir.
     Jeffrey Young, Ph.D’den Şema Terapisi sempozyumuna katılarak Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema terapisi Uygulamaları konulu atölye çalışmalarını tamamlamıştır.
Yeditepe Üniversitesi’nin açmış olduğu tıbbı Hipnoz kursunun üç aşamasını da tamamlamıştır. Çalışmalarında ihtiyaç duydukça hipnozdan yararlanmaktadır.
     Post-travmatik stres bozuklukları ile ilgili olarak İsrailli bir grupla 32 saat, Amerikalı bir grupla (Kate Hudgins, TEP ve Colette Harrison, BSAC, TL ve Action Trauma Team Members) 24 saat çalışma yaptıktan sonra, üç ay boyunca deprem bölgelerinde yardım amaçlı uygulamalara katılmış ve daha sonra Ankara'da travma ve yas konularında danışmanlığa devam etmiştir.
     10 yıl milli eğitimde görev yapmıştır. Öğretmenlere iletişim becerisi geliştirme eğitimleri, etkili öğretmen olma eğitimleri, rehber öğretmenlere, sınav kaygısıyla çalışma şekillerini geliştirme ve sınırlarımızı koruyabilme becerisini geliştirme eğitimlerini vermiştir. Gazi ve Hacettepe Üniversitesinde ders ve seminerler vermiştir.
     “Ben Bana Güveniyorum", “Seni Şikayet Etmedim Anne Sadece Kendimi Anlattım”, “Ana Baba Eğitim Programları”, “Rehberlik Etkinlikleri 9, 10, 11” isimli kitapların yazarlarından birisidir.
     2008 yılında DBE Institute for Behavioral Studies tarafından düzenlenen EMDR eğitimlerine katılmıştır.
     Çeşitli dergilerde ve web sayfalarında yazıları çıkmaktadır. TV kanallarına uzman konuk konuşmacı olarak katılmaktadır.
Bireysel psikolojik danışma, eş-aile terapisi ve psikodrama grup çalışmalarına kendi yeri olan Algı Psikodrama ve Psikolojik Danışma Merkezi' nde devam etmektedir. Okullara, dershanelere, şirketlere sınav kaygısı, stres yönetimi, iletişim becerisi, çatışma çözme yöntemleri, hayır deme becerileri, motivasyon gibi konularda eğitim ve seminerler vermektedir.