Günce Toroslu

Günce Toroslu

Uzman Klinik Psikolog

Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans(%100 burslu), Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünden ‘Doğum Sonrası Depresyon’ konulu projesini tamamlayıp mezun olmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Okan Üniversitesi Danışmanlık Merkezinde süpervizyon eşliğinde bireysel görüşmelerine devam etmiştir. Eyüp Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde ve özel bir kolejde stajlarını tamamlamıştır. Ortadoğu Engelsiz Eğitim Derneğinde, görme engelli gençler ile üniversite sınavına hazırlık aşamasında yaşadıkları kaygı, meslek seçiminde yardım ve görme engelli olmanın yarattığı zorluklar üzerine bireysel görüşmeler yapmıştır.

Çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmış, öğretmenlere danışmanlık vermiş, ailelerle görüşmeler yapmış, özel gereksinimli çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları yapmıştır. Çocuk ve ergenlerle akran ilişkileri, ders motivasyonu, aile içi iletişim, kendini ifade etme becerileri gibi konular üzerine çalışmıştır. Özel bir klinikte hiperaktivite ve dikkat eksikliği tanısı olan çocuklar ve aileleri ile aile içi iletişim, aile tutumları, akademik başarı üzerine motivasyon, davranış problemleri konuları üzerinde çalışmıştır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Gessell Gelişim Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Lousia Duss Psikanalitik Öykü Testi, CAT Çocuk Algı Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Bender Gestalt Testi gibi gelişim testleri eğitimini almıştır. MMPI kişilik envanteri sertifikasyonuna sahiptir. Türk Psikologlar Derneği`nden WISC-IV Zeka Testi eğitimini de almıştır. ÇEPSP 101 (Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Geliştirme Programı eğitimini tamamlamış olup, ergenlerle bireysel ve grup seanslarında bu eğitimden faydalanmaktatır. 2019 yılında Davranış Bilimleri Estitüsü`nden EMDR eğitimi alıp süpervizyon sürecini tamamlamış ve uygulayıcı sertifikasına hak kazanmıştır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

2018 yılı itibariyle Algı Psikolojik Danışmanlık Merkezi`nde ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki bireylerle bireysel danışmanlık ve grup danışmanlığı çalışmaları sürdürmektedir. Bireylerle yaptığı çalışmalar arasında; depresyon, anksiyete,panik atak özgüven problemleri, romantik ilişkiler, yas, travma, hayatın anlamsızlığı, arkadaş ilişkileri, aile ilişkileri, okul motivasyonu, sınav kaygısı, hedef belirleme, öfke kontrolü, sosyal kaygı, problem çözme becerileri, kendini tanıma ve farkındalığına varma gibi konular yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi tekniklerinden faydalanmaktadır.