Nagehan Balcı

Nagehan Balcı

Psikolojik Danışman & Aile Danışmanı
Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı' nda eğitimini tamamlamıştır. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nden 3 yılı aşkındır aldığı Psikodrama eğitimine devam etmektedir. Çalışmaları arasında bireysel danışmanlık, çift ve aile danışmanlığı, grup çalışmaları, psikoeğitim çalışmaları ve seminerler yer almaktadır.
 
Yetişkinler ve gençlerle bireysel olarak depresyon, yas, kayıp, kaygı, korkular, travmalar, benlik saygısı, özdeğer, özgüven, öfke kontrolü, yaşam motivasyonu geliştirme, kendini keşfetme, benlik algısı oluşturma, iletişim sorunları, sorumluluk geliştirme, kişisel ve kişilerarası ilişkiler ve sınırlar gibi çeşitli konularda çalışmaktadır. Aile ve çift danışmanlığı kapsamında ise partnerler arası ilişki ve iletişim problemleri ve ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerine çalışmaktadır.
 
Travma ve Yas Eğitimi, Grupla Psikolojik Danışmada Direnci Aşma Tekniği Olarak: Ağlama Duvarı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Travma ve Krize Müdahale, Türkiye’de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi, Çocuk ve Ergenlerde Problem Davranışlar ve Güncel Yaklaşımlar, Rotary Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitim Programı gibi eğitimler almıştır. Psikodrama Eğitiminin temel düzeyinde çalışmalarına devam etmektedir.
 
Eğitimi süresince, “Boşanmaya Karar Verme ve Boşanma Süreci”, “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ağ Siteleri Aracılığı İle Sergilenen Kimlik”, “Üniversite Öğrencilerinde Benlik Ayrışması” konularında çalışmıştır. Ayrıca AIDS Paneli’ nin düzenlenmesi, Görme Engelliler İçin Sesli Kitap Projesi ve Öğrenme Güçlükleri Semineri’ nde görev yapmıştır. Yüksek Lisans projesini "M.Bowen Aile Sistemleri Yaklaşımı ile V. Satir Yaşantısal Aile Terapisi Yaklaşımının İncelenmesi" üzerine tamamlamıştır.
 
Bireysel, aile, çift ve grup çalışmalarında farklı kuram ve teknikten yararlanarak eklektik bir yaklaşımla danışmanlık hizmeti vermektedir. 2017 yılından beri ALGI Psikolojik Danışma Merkezin'nde çalışmalarına devam etmektedir.