Emine Kaya Bican

Emine Kaya Bican

Dr. Psikolog / Çift ve Aile Danışmanı

Tavsiye Ediyorum

www.anababalik.com

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans, Ankara Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans mezunudur. Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamlamıştır.

Çeşitli eğitim ve okul öncesi kurumlarda psikolog ve yönetici olarak görev almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli projelerde yer almış, psikolojik değerlendirme envanterlerinin ve psikolojik müdahale yaklaşımlarının eğitimini almıştır. Çalıştığı kurumlarda yaptığı bireysel ve grup çalışmaları yürütmüş, çeşitli seminerler, çalıştaylar ve oryantasyonlar düzenlemiştir. Algı'da bireysel, çift ve aile danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Bireysel, aile ve çift seanslarında eklektik bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmekte ve ağırlıklı olarak bilişsel davranışçı terapi,Gottman çift terapisi, emdr ve deneyimsel oyun terapisi yaklaşımlarından faydalanmaktadır.

Çocuk ve gençlere yönelik yaptığı çalışmalar arasında uyum ve davranış problemleri, yeme, uyku, ve tuvalet sorunları, kaygılar, sınav kaygısı, okula uyum ve okul fobisi, sosyal beceriler, öfke kontrolü, depresyon, kayıp ve yas süreci, boşanma süreci, gelişimsel problemler, oyun terapisi, anne-baba-çocuk ilişkisi, akran ilişkileri, eğitim danışmanlığı bulunmaktadır. Ayrıca, anne ve babalarla yaptığı çalışmalar arasında anne-baba-çocuk ilişkileri, psikoeğitim, hamilelik ve doğum süreci, boşanma, sınır koyma, kardeş rekabeti, gençlik sorunları vb gibi çeşitli konular yer almaktadır. Çiftlerle yaptığı çalışmalar arasında ilişki ve iletişim problemleri yer almaktadır. 

Türk Psikologlar Derneği, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve European Society on Family Relations (ESFR) – Avrupa Aile İlişkileri Derneği üyesidir.

Çocuk ve gençlere yönelik uyguladığı testler:

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV); Moxo Dikkat Testi; Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi; Çocuk Objektif Testleri Eğitimi; Bender-Gestalt Testi; Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE; Gessel Testi; Frostig Görsel Algı Testi 1 & 2; Kaufman Kısa Zeka Testi; Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Katıldığı Eğitimler, Workshoplar ve Seminerler:

 • Eğitim: Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey Eğitimi, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Ekim, 2021).
 • Eğitim: EMDR I. Düzey Temel Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü (Ekim, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Travma İfadelerinin İzini Sürmek, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Ekim, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Borderline Ebeveynlik Kavramları & Çocuklar Üzerindeki Etkisi, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Eylül, 2021)
 • Webinar: Maggie Kline ile Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim Esnek Dayanıklılık Yol Haritası Modeli,  Maggie KLINE, Somatik Deneyimleme, (Nisan, 2021)
 • Webinar: SE Basics Semineri,  Didem ÇAYLAK VAN ZUIJLEN, Somatik Deneyimleme, (Nisan, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Nisan, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Nisan, 2021)
 • Webinar: Dr. Christa Santangelo ile Ergenlik Üzerine, Christa SANTANGELO, Psikoloji İstanbul, (Nisan, 2021)
 • Webinar: Çocuklarda Duyusal Konular, Sarah STEINBORN GÖKLER, Caroline De BIOLLEY, Psikoloji İstanbul, (Nisan, 2021)
 • Eğitim: Porno Kültüründe Çocuk Yetiştirmek Eğitici Eğitimi, Gail DINES, Nilüfer DEVECİGİL & Özge ÇİVCİ, Psikoloji İstanbul, (Mart, 2021)
 • Eğitim: Temel Travma Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi, (Şubat-Mart, 2021)
 • Webinar: Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri, Byron NORTON, Psikoloji İstanbul, (Şubat, 2021)
 • Webinar: Yakınlık Romantizm ve Cinsellik, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Şubat, 2021)
 • Webinar:Bebekten Sonra İlişkiler, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Aralık, 2020)
 • Webinar: Oyuncu Ebeveyn Olmak, Lawrence COHEN, Psikoloji İstanbul, (Aralık, 2020)
 • Webinar: Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek, Gail DINES, Psikoloji İstanbul, (Kasım, 2020)
 • Eğitim: Gottman Çift Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Eylül, 2020)
 • Webinar: İlişki Ustaları, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Ağustos, 2020)
 • Webinar: Çift Terapisinde Aldatma ile Çalışma, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Temmuz, 2020)
 • Webinar: Oyun Terapisinde Aile ile Çalışmak, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul, Haziran, 2020)
 • Webinar: İlişki Şiddeti, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Mayıs, 2020)
 • Webinar: Salgın Günlerinde İlişkiler, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Nisan 2020 – Mayıs 2020)
 • Webinar: 21. Y.Y.da Oyun Terapisti Olmak, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul, (Nisan 2020)
 • Eğitim: Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul, (Nisan 2020).
 • Eğitim: “MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Eğitimi”. Olgu Psikolojik Danışma Merkezi & Klinik Terapi Psikolojik danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Ankara (Eylül 2019 – Mart 2020).
 • Yaz Okulu: “PhD Summer School ‐ Social Psychology of Family Life” (3 ECTS credits).    Roskilde University, Roskilde, Danimarka, 9 – 11 Temmuz 2019.          
 • Eğitim: Moxo Dikkat Testi. Moxo Türkiye, 2019.
 • Eğitim: “Çocuk ve Ergen Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi”, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Ankara, (Mayıs 2018- Mart2019).
 • Eğitim: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV), Doç. Dr. İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2018.
 • Eğitim: “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Uygulayıcı Eğitimi”, Doç. Dr. Özgül POLAT, Ankara, 2018.
 • Eğitim: “Bilişsel Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları”, Doç. Dr. Okan Cem ÇIRAKOĞLU, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2018.
 • Eğitim: “Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ankara, 2017.
 • Eğitim: “Oyun Terapisi Eğitimi”, Öğr. Gör. Mahizar TINKIR ALTIN, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, Ankara, 2014.
 • Eğitim: “Çocuk Objektif Testleri Eğitimi (Bender-Gestalt, AGTE, Gessel, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi)”, Dr. Selen AYAS, Psikoloji Eğitimleri ve Terapiler Derneği, Ankara, 2013.
 • Workshop: “Ruhsal Gelişim Psikopatolojisi Hizmetindeki Aile Dizimleri”, Dr. Mehmet Zakarsızoğlu, 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2010.

 

Akademik Yayınları:

Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). Fathers’ emotion socialization practices and children’s internalizing and externalizing behaviors: Mediator role of children’s emotion regulation. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya

Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). The predictors of fathers’ supportive and non- supportive reactions to their preschool aged children’s’ emotions in Turkey. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya

Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Okul öncesi çocukların duygu düzenlemelerinde anne ve babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarının rolü. Sunulan bildiri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye

Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Duygu sosyalleştirme uygulamalarında ebeveyn ve çocuğun cinsiyetine göre farklılıklar. Sunulan poster, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye

Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar D., (2017, Temmuz). The Link between Fathers’ Emotion Socialization Practices and Children’s Outcomes: Moderator Role of Children’s Temperament. Sunulan poster, 15. European Congress of Psychology (ECP 2017), Amsterdam, Hollanda

Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar, D. (2017). Ana Babaların Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları ve Erken Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim. DTCF Dergisi, 57.2, 1365-1388. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001566

Kaya-Bican, E. ve Öner-Özkan, B. (2018, Kasım). Türkiye’de Gönüllü Çocuksuzluğa İlişkin Sosyal Temsiller. Sunulan bildiri, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye

Kaya Bican, E. ve Sarıtaş Atalar, D. (2019, Eylül). “Turkish Preschoolers’ Emotion Regulation: Fathers’ Involvement in Child Care and Mothers’ Working Status” Sunulan bildiri, 19. European Conference on Developmental Psychology, Atina Yunanistan

Diğer Yayınları:

 • Kaya Bican, E. (2018, Kasım). Küçük İmparator Sendromu. Bebeğim ve Biz, 48-52
 • Kaya Bican, E. (2018, Eylül). Çocuğunuzun Sevgi Dilini Keşfedin. Bebeğim ve Biz, 50-54.