Emine Kaya Bican

Emine Kaya Bican

Dr. Psikolog / Çift ve Aile Danışmanı
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans, Ankara Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans mezunudur. Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamlamıştır.
 
Bireysel, aile ve çift seanslarında eklektik bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmekte ve ağırlıklı olarak EMDR, Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, ve Gottman Çift Terapisi yaklaşımlarından faydalanmaktadır.
 
Çeşitli eğitim ve okul öncesi kurumlarda psikolog ve yönetici olarak görev almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli projelerde yer almış, psikolojik değerlendirme envanterlerinin ve psikolojik müdahale yaklaşımlarının eğitimini almıştır. Çalıştığı kurumlarda yaptığı bireysel ve grup çalışmaları yürütmüş, çeşitli seminerler, çalıştaylar ve oryantasyonlar düzenlemiştir. Algı'da bireysel, çift ve aile danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.
 
Türk Psikologlar Derneği, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve European Society on Family Relations (ESFR) – Avrupa Aile İlişkileri Derneği üyesidir.
 
Çocuk ve gençlere yönelik uyguladığı testler:

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV); Moxo Dikkat Testi; Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi; Çocuk Objektif Testleri Eğitimi; Bender-Gestalt Testi; Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE; Gessel Testi; Frostig Görsel Algı Testi 1 & 2; Kaufman Kısa Zeka Testi; Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Akademik Yayınları:

Kaya Bican, E. ve Sarıtaş Atalar, D. (2019, Eylül). “Turkish Preschoolers’ Emotion Regulation: Fathers’ Involvement in Child Care and Mothers’ Working Status” Sunulan bildiri, 19. European Conference on Developmental Psychology, Atina Yunanistan

Kaya-Bican, E. ve Öner-Özkan, B. (2018, Kasım). Türkiye’de Gönüllü Çocuksuzluğa İlişkin Sosyal Temsiller. Sunulan bildiri, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye

Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar D., (2017, Temmuz). The Link between Fathers’ Emotion Socialization Practices and Children’s Outcomes: Moderator Role of Children’s Temperament. Sunulan poster, 15. European Congress of Psychology (ECP 2017), Amsterdam, Hollanda

Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar, D. (2017). Ana Babaların Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları ve Erken Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim. DTCF Dergisi, 57.2, 1365-1388. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001566

Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). Fathers’ emotion socialization practices and children’s internalizing and externalizing behaviors: Mediator role of children’s emotion regulation. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya

Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). The predictors of fathers’ supportive and non- supportive reactions to their preschool aged children’s’ emotions in Turkey. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya

Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Okul öncesi çocukların duygu düzenlemelerinde anne ve babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarının rolü. Sunulan bildiri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye

Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Duygu sosyalleştirme uygulamalarında ebeveyn ve çocuğun cinsiyetine göre farklılıklar. Sunulan poster, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye

Diğer Yayınları:

  • Kaya Bican, E. (2018, Kasım). Küçük İmparator Sendromu. Bebeğim ve Biz, 48-52
  • Kaya Bican, E. (2018, Eylül). Çocuğunuzun Sevgi Dilini Keşfedin. Bebeğim ve Biz, 50-54.