Emine Kaya Bican

Emine Kaya Bican

Uzman Psikolog, Çift ve Aile Danışmanı

Tavsiye Ediyorum

www.anababalik.com

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans, Ankara Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Mezunudur. Halen doktora eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde devam etmektedir.

Edindiği akademik eğitimlerin yanı sıra çeşitli projelerde yer almış, çeşitli psikolojik değerlendirme envanterlerinin ve psikolojik müdahale yaklaşımlarının eğitimini almıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında stajını tamamlamış, Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği ve Ankara Keçiören Çocuk Yuvası’nda gönüllü olarak çalışmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kongrelerde kendisinin yer aldığı bilimsel çalışmalarla ilgili sunumlar yapmıştır ve Koç Üniversitesinin Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri Projesinde saha araştırmacısı olarak görev almıştır.

Kaya Bican, çeşitli eğitim ve okul öncesi kurumlarda psikolog ve yönetici olarak görev almıştır. Çalıştığı kurumlarda yaptığı bireysel ve grup çalışmalarının yanı sıra; çeşitli seminerler, çalıştaylar ve oryantasyonlar düzenlemiştir. Algı Psikodrama Kişisel Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde bireysel, çift ve aile danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve European Society on Family Relations (ESFR) – Avrupa Aile İlişkileri Derneği üyesidir.

Katıldığı Eğitimler, Workshoplar ve Seminerler:

 • Eğitim: Gottman Çift Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Eylül, 2020)

 • Webinar: İlişki Ustaları, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Ağustos, 2020)

 • Webinar: Çift Terapisinde Aldatma ile Çalışma, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Temmuz, 2020)

 • Webinar: Oyun Terapisinde Aile ile Çalışmak, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul, Haziran, 2020)

 • Webinar: İlişki Şiddeti, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Mayıs, 2020)

 • Webinar: Salgın Günlerinde İlişkiler, Filiz KAYA-ATAKLI & Özge ALTAN-AYTUN, Psikoloji İstanbul, (Nisan 2020 – Mayıs 2020)

 • Webinar: 21. Y.Y.da Oyun Terapisti Olmak, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul, (Nisan 2020)

 • Eğitim: Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Nilüfer DEVECİGİL, Psikoloji İstanbul, (Nisan 2020).

 • Eğitim: “MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Eğitimi”. Olgu Psikolojik Danışma Merkezi & Klinik Terapi Psikolojik danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Ankara (Eylül 2019 – Mart 2020).

 • Yaz Okulu: “PhD Summer School ‐ Social Psychology of Family Life” (3 ECTS credits).    Roskilde University, Roskilde, Danimarka, 9 – 11 Temmuz 2019.

 • Eğitim: Moxo Dikkat Testi. Moxo Türkiye, 2019.

 • Eğitim: “Çocuk ve Ergen Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi”, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Ankara, (Mayıs 2018- Mart2019).

 • Eğitim: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV), Doç. Dr. İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2018.

 • Eğitim: “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Uygulayıcı Eğitimi”, Doç. Dr. Özgül POLAT, Ankara, 2018.

 • Eğitim: “Bilişsel Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları”, Doç. Dr. Okan Cem ÇIRAKOĞLU, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2018.

 • Eğitim: “Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ankara, 2017.

 • Eğitim: “Oyun Terapisi Eğitimi”, Öğr. Gör. Mahizar TINKIR ALTIN, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, Ankara, 2014.

 • Eğitim: “Çocuk Objektif Testleri Eğitimi (Bender-Gestalt, AGTE, Gessel, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi)”, Dr. Selen AYAS, Psikoloji Eğitimleri ve Terapiler Derneği, Ankara, 2013.

 • Workshop: “Ruhsal Gelişim Psikopatolojisi Hizmetindeki Aile Dizimleri”, Dr. Mehmet Zakarsızoğlu, 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2010.

Çocuk ve gençlere yönelik uyguladığı testler:

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV)

 • Moxo Dikkat Testi

 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi

 • Çocuk Objektif Testleri Eğitimi

 • Bender-Gestalt Testi,

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE,

 • Gessel Testi,

 • Frostig Görsel Algı Testi 1 & 2

 • Kaufman Kısa Zeka Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Akademik Yayınları:

 • Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). Fathers’ emotion socialization practices and children’s internalizing and externalizing behaviors: Mediator role of children’s emotion regulation. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya

 • Kaya, E. ve Sarıtaş-Atalar, D., (2016, Temmuz). The predictors of fathers’ supportive and non- supportive reactions to their preschool aged children’s’ emotions in Turkey. Sunulan poster, 24.Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnüs, Litvanya

 • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Okul öncesi çocukların duygu düzenlemelerinde anne ve babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarının rolü. Sunulan bildiri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye

 • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Duygu sosyalleştirme uygulamalarında ebeveyn ve çocuğun cinsiyetine göre farklılıklar. Sunulan poster, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye

 • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar D., (2017, Temmuz). The Link between Fathers’ Emotion Socialization Practices and Children’s Outcomes: Moderator Role of Children’s Temperament. Sunulan poster, 15. European Congress of Psychology (ECP 2017), Amsterdam, Hollanda

 • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar, D. (2017). Ana Babaların Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları ve Erken Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim. DTCF Dergisi, 57.2, 1365-1388. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001566

 • Kaya-Bican, E. ve Öner-Özkan, B. (2018, Kasım). Türkiye’de Gönüllü Çocuksuzluğa İlişkin Sosyal Temsiller. Sunulan bildiri, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye

 • Kaya Bican, E. ve Sarıtaş Atalar, D. (2019, Eylül). “Turkish Preschoolers’ Emotion Regulation: Fathers’ Involvement in Child Care and Mothers’ Working Status” Sunulan bildiri, 19. European Conference on Developmental Psychology, Atina Yunanistan

Diğer Yayınları:

 • Kaya Bican, E. (2018, Kasım). Küçük İmparator Sendromu. Bebeğim ve Biz, 48-52

 • Kaya Bican, E. (2018, Eylül). Çocuğunuzun Sevgi Dilini Keşfedin. Bebeğim ve Biz, 50-54.